บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆทั้ง ISO 9001:2008 , ISO 22000, GMP, HACCP, มอก.และ Q-MARK เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท  บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

 

ตำแหน่งงานว่าง

  • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Manager)
  • ผู้จัดการโรงงาน (Factory manager)
  • วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
  • เจ้าหน้าที่บัญชี (Account Officer)
  • เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Sales Admin)

 

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดการสมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

081-9475577