บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

518/5  อาคารมณียา เซ็นเตอร์  ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

ฝ่ายขาย:

092-2789292 (Admin)
081-6147100 (Admin)
089-7715099  
062-5913937  
087-6949119  

admin@pptthailand.com

 

ฝ่ายจัดซื้อ :

061-4040990  


ฝ่ายบุคคล :

081-9475577  

 

ฝ่ายการเงิน :

084-360-0880  
081-923-7080  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน สิงห์บุรี

12 หมู่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120 Tel. 036510787-8