บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ได้ทำการผลิตขวด PET ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับขวด น้ำดื่ม น้ำผลไม้ และอื่นๆ

ตามรูปแบบ  และยี่ห้อสินค้าต่างๆ  ซึ่งขวดพลาสติก PET นี้   เราได้ออกแบบและกำหนด

ขนาดของขวดตามมาตรฐานไว้ ด้วยกันหลายขนาด ซึ่งมีรูปทรงหลายแบบ เพื่อตอบสนอง

ตามความต้องการของลูกค้า  และเลือกใช้ขวดที่ตรงตามวัตถุประสงค์    มั่นใจในคุณภาพ

และความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก