บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆทั้ง ISO 9001:2008 , ISO 22000, GMP, HACCP, มอก.และ Q-MARK เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท  บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

 

ตำแหน่งงานว่าง